top of page

Tarieven

Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van  de resultaten van dit verslag zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV (zie tabel) of via de aanvullende verzekering. De tegemoetkoming via de aanvullende verzekering is per mutualiteit verschillend (bedraagt ongeveer 50%).

 

Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd. De bedragen van alle logopedisten zijn hetzelfde. 
 

Aanvangsbilan: € 219,15 (terugbetaling € 145,00) 

Evolutiebilan: € 72,22 (terugbetaling € 40,50) 

Therapie 30 minuten: € 36,12 (terugbetaling € 25,36) 

Therapie 60 minuten: € 72,52 (terugbetaling € 50,98)

Extern overleg: € 36,12 (zonder terugbetaling) 

 

 

Regels die gelden binnen de praktijk: 

  1. Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, dient u dit tenminste 24u op voorhand te verwittigen. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, zal de therapie aangerekend worden.

  2. De therapie wordt stopgezet bij een te lage behandelfrequentie of laattijdige betalingen. 

  3. Indien de therapie plaatsvindt op school, wordt aan de ouders gevraagd de logopediste te verwittigen wanneer de therapie niet kan doorgaan (omwille van ziekte, schoolreis, vrije dag, …). Indien dit niet gebeurt, zal de therapie eveneens aangerekend worden.

bottom of page