taal
leerstoornisen2
Articulatie en foutieve mondgewoonten
Taalstoornissen
Leerstoornissen
Neurologische stoornissen en slikstoornissen
Stemstoornissen
Stotteren

Diagnose en behandeling van logopedische stoornissen

Onder deze categorie vallen zowel kinderen als volwassenen die de spraakklanken foutief tot niet kunnen uitspreken. 
 

Tevens kunnen we kinderen  die duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en een infantiel slikpatroon vertonen (slikken met de tong tussen de tanden) helpen.
 

Stoornissen van de

  • taalvorm (zinsbouw en woordvorming)

  • taalinhoud (woordenschat en betekenis van de woorden)

  • taalgebruik (communicatie)

die vooral bij jonge kinderen voorkomen.

Onder deze categorie vallen kinderen die moeilijkheden vertonen met

  • rekenen

  • spelling

  • lezen

Ook personen met een hersenletsel kunnen we helpen. Onder deze categorie vallen de personen met

  • afasie

  • dysartrie

  • apraxie

  • aanverwante stoornissen. 

Tevens helpen we personen met slikstoornissen (dysfagie).

Personen met een hese, pijnlijke of schorre stem.
Ook personen met een foutief stemgebruik zijn steeds welkom.

Onder deze categorie verstaan we kinderen en volwassenen met vloeiendheidsstoornissen.