top of page

Onderzoek en behandeling van logopedische stoornissen

Articulatie en foutieve mondgewoonten

Onder deze categorie vallen zowel kinderen als volwassenen die de spraakklanken foutief tot niet kunnen uitspreken. 
 

Tevens kunnen we kinderen  die duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en een infantiel slikpatroon vertonen (slikken met de tong tussen de tanden) helpen.
 

Neurogene spraak- en taalstoornissen 

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (trauma, beroerte, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson,
ALS, MS, …) kan iemand problemen ervaren met communiceren. 

Het begeleiden van deze patiënten kan zowel in de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in regio Kruibeke (9150), Haasdonk (9120), Temse (9140), Bornem (2880), Puurs-Sint-Amands (2870) en Zwijndrecht (2070). 

Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Leerstoornissen

Onder deze categorie vallen kinderen die moeilijkheden vertonen met

  • rekenen

  • spelling

  • lezen

Gehoorstoornissen 

Gehoorstoornissen kunnen aangeboren zijn of kunnen verworven worden op latere leeftijd (door bijvoorbeeld ouderdom, infectie, tumoren, blootstelling aan lawaai).

Logopedie kan onder meer een belangrijke rol spelen na implantatie van een CI. 

Het begeleiden van deze patiënten kan zowel in de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in regio Kruibeke (9150), Haasdonk (9120), Temse (9140), Bornem (2880), Puurs-Sint-Amands (2870) en Zwijndrecht (2070). 

Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Taalstoornissen

Stoornissen van de

  • taalvorm (zinsbouw en woordvorming)

  • taalinhoud (woordenschat en betekenis van de woorden)

  • taalgebruik (communicatie)

die vooral bij jonge kinderen voorkomen.

Mimetherapie

Deze behandeling is gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis paralyse). 

De patiënt leert controle krijgen over de bewegingen van de aangezichtsspieren tijdens gelaatsuitdrukkingen, praten, eten en drinken.

Het begeleiden van deze patiënten kan zowel in de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in regio Kruibeke (9150), Haasdonk (9120), Temse (9140), Bornem (2880), Puurs-Sint-Amands (2870) en Zwijndrecht (2070). 

Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Stemstoornissen

Personen met een hese, pijnlijke of schorre stem.
Ook personen met een foutief stemgebruik zijn steeds welkom.

Slikstoornissen 

Een slikstoornis (= dysfagie) kan ontstaan ten gevolge van kanker in het hoofdhalsgebied, de ziekte van Parkinson, een trauma of beroerte, Multiple Sclerose, ALS, … . 

Je kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie.

Het begeleiden van deze patiënten kan zowel in de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in regio Kruibeke (9150), Haasdonk (9120), Temse (9140), Bornem (2880), Puurs-Sint-Amands (2870) en Zwijndrecht (2070). 

Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Stotteren

Onder deze categorie verstaan we kinderen en volwassenen met vloeiendheidsstoornissen. 

Wij combineren de therapie bij kinderen altijd met ouderbegeleiding. 

Preverbale logopedie

Dit omvat de behandeling van eet- en/of drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen. 

Het begeleiden van deze patiënten kan zowel in de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in regio Kruibeke (9150), Haasdonk (9120), Temse (9140), Bornem (2880), Puurs-Sint-Amands (2870) en Zwijndrecht (2070). 

Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

bottom of page