top of page
taal
leerstoornisen2

Diagnose en behandeling van logopedische stoornissen

Articulatie en foutieve mondgewoonten

Onder deze categorie vallen zowel kinderen als volwassenen die de spraakklanken foutief tot niet kunnen uitspreken. 
 

Tevens kunnen we kinderen  die duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en een infantiel slikpatroon vertonen (slikken met de tong tussen de tanden) helpen.
 

Neurologische stoornissen en slikstoornissen

Ook personen met een hersenletsel kunnen we helpen. Onder deze categorie vallen de personen met

  • afasie

  • dysartrie

  • apraxie

  • aanverwante stoornissen. 

Tevens helpen we personen met slikstoornissen (dysfagie).

Leerstoornissen

Onder deze categorie vallen kinderen die moeilijkheden vertonen met

  • rekenen

  • spelling

  • lezen

Taalstoornissen

Stoornissen van de

  • taalvorm (zinsbouw en woordvorming)

  • taalinhoud (woordenschat en betekenis van de woorden)

  • taalgebruik (communicatie)

die vooral bij jonge kinderen voorkomen.

Stemstoornissen

Personen met een hese, pijnlijke of schorre stem.
Ook personen met een foutief stemgebruik zijn steeds welkom.

Stotteren

Onder deze categorie verstaan we kinderen en volwassenen met vloeiendheidsstoornissen. 

bottom of page